Spiegelneuronen
Inzichten

Spiegelneuronen

Spiegelneuronen begrijpen stelt je in staat om effectiever te communiceren en emoties te begrijpen.

Wat zijn spiegelneuronen?

Spiegelneuronen zijn een belangrijk mechanisme in onze hersenen. Ze stellen ons in staat om de handelingen en emoties van anderen te begrijpen en zelfs na te bootsen. Je hebt geen controle over de activatie van spiegelneuronen, dat loopt automatisch.

Bijvoorbeeld:

  • Je ziet iemand geeuwen. Je spiegelneuronen activeren en je krijgt de neiging om te geeuwen. Zelfs als je niet moe bent.
  • Je ziet iemand zijn teen stoten en op jouw gezicht verschijnt een uitdrukking van pijn. Al doet jouw teen helemaal geen pijn.
  • Er beginnen een hoop mensen te applaudisseren. Jij krijgt de neiging om in je handen te klappen. Al heb je geen idee waarom mensen nog applaudisseren als het vliegtuig landt.

Spiegelneuronen stellen ons in staat om empathie en begrip te ontwikkelen voor de persoon die we observeren. Je begrijpt dat de persoon die net zijn teen stootte, pijn heeft. Je spiegelneuronen herinneren je aan die ene keer dat jij je teen tegen het bed stootte.

Ze maken het ook mogelijk om al observerend bij te leren. Je ziet iemand skateboarden. Iets waar jij al jaren van droomt. Je bekijkt de skater en je spiegelneuronen slaan de informatie onbewust op. De volgende keer dat je op een skateboard stapt, activeren je spiegelneuronen en weet je beter wat je dient te doen.

Hoe werken spiegelneuronen?

Zie je iemand een bepaalde handeling uitvoeren? Dan activeren je spiegelneuronen hetzelfde gebied in je hersenen als wanneer jij diezelfde handeling uitvoert.  Bijvoorbeeld: je pijnreceptoren activeren als je iemand zijn teen ziet stoten. Al heb je zelf geen pijn. Ze spiegelen als het ware de acties van anderen in onze eigen hersenen.

Nog een extra voorbeeld voor meer duidelijkheid. Je kijkt een video waarin iemand hartelijk geeuwt. Terwijl je naar de video kijkt, activeren je spiegelneuronen en bootsen ze de handeling van het geeuwen na in je eigen brein. Je krijgt spontaan de behoefte om te geeuwen. Waarschijnlijk moet je zelfs geeuwen na het lezen van dit stukje tekst. Net als ik.

Een laatste voorbeeld is wanneer je iemand ziet lachen. Je spiegelneuronen activeren en je brein bootst de beweging van de lach na alsof je zelf lacht. Hierdoor voel je de neiging om te glimlachen. Zo begrijp je de vreugde of het plezier van de persoon die je observeert beter.

Er is nog veel onbekend over de werking van spiegelneuronen. Neurowetenschappers zijn druk bezig met meer onderzoek om de rol van spiegelneuronen beter te begrijpen.

Spiegelneuronen

Hoe ontstaan spiegelneuronen?

Spiegelneuronen ontstaan al tijdens de ontwikkeling van je hersenen. Met andere woorden: je wordt ermee geboren. Door je eigen ervaringen activeren je spiegelneuronen in bepaalde situaties. Zo vond je het als kind waarschijnlijk grappig als er iemand op een legoblokje ging staan. Nadat je dezelfde stommiteit hebt begaan, begrijp je beter dat dit effectief pijn doet. De volgende keer dat je iemand op een legoblokje ziet stappen, verschijnt er een pijnuitdrukking op je gezicht.

Je levenservaringen voeden je spiegelneuronen. Pas als je het zelf hebt meegemaakt, activeert datzelfde deel van je hersenen.

Waar bevinden spiegelneuronen zich in de hersenen?

Spiegelneuronen bevinden zich in verschillende gebieden van de hersenen. Met name in de gebieden die betrokken zijn bij de waarneming en uitvoering van bewegingen, emoties en sociaal gedrag.

Spiegelneuronen bevinden zich voornamelijk in het frontale gebied van de hersenen. Met name de prefrontale cortex en de gebieden die betrokken zijn bij de motorische functies zoals de primaire motorische cortex en de premotorische cortex. Daarnaast zijn spiegelneuronen gevonden in de pariëtale cortex, die betrokken is bij de waarneming van aanraking, pijn en lichaamspositie.

Er zijn aanwijzingen dat spiegelneuronen zich bevinden in de amygdala, een gebied van de hersenen dat betrokken is bij emoties en sociale signalen. En in de insula, een gebied dat betrokken is bij het bewustzijn van de eigen lichamelijke sensaties en emoties.

Het exacte netwerk van gebieden waar spiegelneuronen zich bevinden is nog niet volledig begrepen.

De invloed van spiegelneuronen op het dagelijkse leven

Spiegelneuronen en communicatie

Spiegelneuronen stellen ons in staat om de acties, gebaren en emoties van anderen te begrijpen en na te bootsen. Dit helpt bij het vormen van een verbinding en het creëren van empathie tussen mensen.

Stel je voor dat iemand tijdens een gesprek enthousiaste gebaren maakt. Wanneer we deze gebaren zien, activeren onze spiegelneuronen en bootsten ze die gebaren in ons eigen brein na. Hierdoor begrijpen we beter wat de persoon bedoelt en voelen we ons meer betrokken bij het gesprek.

Als iemand verdrietig is en huilt, zorgen onze spiegelneuronen ervoor dat wij ook een gevoel van verdriet ervaren. Je leeft jezelf beter in en begrijpt beter wat ze doormaken. Want jouw hersenen weten hoe het voelt om verdrietig te zijn.

Dit proces van empathisch begrijpen en afstemmen op anderen is essentieel voor het opbouwen van vertrouwen, het creëren van verbindingen en het verminderen van conflicten in sociale interacties.

In de context van coaching en leiderschap is het begrijpen en beheersen van spiegelneuronen een krachtig hulpmiddel. Ze zorgen ervoor dat je effectief communiceert, empathie toont en andere motiveert om hun potentieel te bereiken.

Spiegelneuronen en empathie

Spiegelneuronen zorgen ervoor dat je de emoties en intenties van anderen begrijpt. Ze maken het mogelijk om je emotioneel in de ander zijn schoenen te plaatsen. Dit vermogen noemen we emotionele resonantie.

Het begrijpen van de rol van spiegelneuronen bij empathie helpt coaches om effectiever te communiceren met hun cliënten en beter in te spelen op hun behoeften en emoties. Het helpt bij het ontwikkelen van meer begrip en compassie voor anderen in verschillende sociale en professionele situaties.

Spiegelneuronen en narcisme

Bij mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn de spiegelneuronen mogelijk minder actief. Hierdoor zijn ze minder goed in staat om de emoties en intenties van anderen te begrijpen en zich in te leven in hun perspectief. Hierdoor hebben narcisten moeite met het tonen van empathie en het opbouwen van verbindingen met anderen.

Er is nog veel onderzoek nodig om de relatie tussen spiegelneuronen en narcisme te begrijpen en vast te stellen hoe deze twee met elkaar verband houden. Het is belangrijk om op te merken dat niet alle mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis dezelfde symptomen vertonen. Er zijn andere factoren die bijdragen aan het gebrek aan empathie en verbinding met anderen.

Spiegelneuronen en NLP

NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode die zich richt op het begrijpen van de relatie tussen onze gedachten, taal en gedrag. Het omvat het gebruik van taal en communicatie om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en veranderingen in ons denken en gedrag te bewerkstelligen.

In NLP gebruiken we de theorie van spiegelneuronen vaak om beter te begrijpen hoe taal en communicatie onze perceptie van de wereld beïnvloeden.

gepubliceerd op 14 sep 2023
Uw browser is verouderd!

Update uw browser om de website correct weer te geven. Update uw browser nu!